Význam výrazů

na webu Antik Brno - aukce starožitností, aukce obrazů

Následující výrazy mají podle mínění našich expertů tento význam:

jméno a příjmení autora: - jisté dílo daného autora

označeno - možná cizí rukou - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

připsáno - pravděpodobně, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

dílna - dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

škola - dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.daného autora.

okruh - dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

následovník - dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

napodobitel - napodobení nebo opakování díla vzniklé neurčitého data po díle - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.